Plastická chirurgie

MUDr. Michaela Večeřová

MUDr. Večeřová je mezinárodně uznávaný a atestovaný plastický chirurg působící na klinikách v ČR a USA.

Za svojí téměř 23 letou praxi byla mezinárodním lektorem na prestižních kongresech plastické chirurgie např. v Kanadě, Jižní Africe, Velké Británii, Nizozemí a dalších státech.

Specializace

Obličejové zákroky, operace prsou, abdominoplastiky a šetrné liposukce MicroAire, Bodyjet a Apolex.

Vzdělání

MUDr. Michaela Večeřová v roce 1997 úspěšně absolvovala studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. O tři roky později, v roce 2000, zdárně složila atestační zkoušku I. stupně v oboru všeobecná chirurgie.

Praxe

 • 1997-2000  MěN Neratovice, odd. chirurgie,
 • 2000-2001  Klinika popáleninové medicíny FNKV
 • 2001-2008  Klinika plastické chirurgie FNKV
 • 2013 -dosud  Klinika plastické chirurgie FNKV

Zahraniční stáže

 • 12/2003 New York University Hospital, Dpt. of Plastic Surgery, New York
 • 04-05/2008  New York University Hospital, Dpt. of Plastic Surgery, USA
 • 04/2009  Columbia University Hospital, Dpt. of Plastic Surgery, New York, USA

Publikační činnost

 • Leamerová E, Kuderová J, Borský J, Čakrtová 10 Years Follow-up of Modified Tennison- Randall Primary Lip and Nose Reconstruction. 3rd Biennal World Congress, Halifax, Kanada , 2004.
 • Dušková M, Čakrtová M, Trefný Z, Laštovka M. Correlation Between Results of Surgical Treatment and Speech Formation in Young Adults with Clefts. Cleft 2005, ICC, Durban, Jižní Afrika, 2005.
 • Čakrtová M, Leamerová E, Kuderová J, Borský J, Koťová Prague Cleft Centre – Treatment and Outcomes. International Workshop for Cleft Teams. Londýn, Velká Británie, 2006.
 • Čakrtová M, Kuderová J, Leamerová E, Dvořáková Současné trendy plastické chirurgie v léčbě vrozených vývojových  vad. VII. Mezinárodní pediatrický kongres, Praha, ČR, 2006.
 • Čakrtová M., Leamerová E., Kuderová J., Borský J., Vrtišková , Dušková M. Koťová M.,   Fuhrmann L:  Recent Trends in Treatment of Typical Facial Clefts, International Congress of Plastic Surgery, Brno, ČR, 2007.
 • Klein L., Bohoněk M., Klein T., Čakrtová  Civilian /Military Joint Cooperation in Humanitarian Assistance and Disaster Relief. The Experience of the Czech Republic, 15th World Congress for Disaster and Emergency Medicine, Amsterdam, Nizozemí,  2007.
 • Leamerová E., Zajiček R., Večeřová M. Řešení rozsáhlého nevu pomocí Integry. 18. Výroční konference společnosti popáleninové medicíny, Praha, 2013.
 • Večeřová M, Leamerová E, Sukop A. Současné možnosti dětské plastické chirurgie, IX. Liberecký pediatrický den, 2017.
 • Večeřová M., Miletín J. Vrozené vývojové vady ruky. Seminář pro pediatry, Praha, 4/2018
 • Sukop A., Večeřová Hemangiomy a vaskulární malformace, úloha chirurgické terapie. Interdisciplinární seminář, Brno. 20.9.2018.
 • Čakrtová M., Tvrdek M., Nejedlý A, Leamerová E. Radikální odstranění sarkomu měkkých tkání  a možnosti plastické chirurgie vrekonstrukci vzniklých defektů. Referátový výběr z onkologie, 2007,24:35 – 41.
 • Čakrtová M., Kuderová J., Leamerová E., Tvrdek M., Sukop A. Současné trendy plastické chirurgie vléčbě vrozených vývojových vad. Pediatrie pro praxi, 2007,8/6/: 343 – 346.
 • Čakrtová , Sukop A. Asepse, antisepse, prostředky a typy sterilizace a dezinfekce. In Dušková et al. Úvod do chirurgie, 3.LF UK, Klinika plastické chirurgie, Praha 2009, s.26-31. ISBN 978-80-254-4656-0.
 • Čakrtová M. Krvácení, fyziologická a chirurgická hemostá In Dušková et al. Úvod do chirurgie, 3.LF UK, Klinika plastické chirurgie, Praha 2009, s.94-97. ISBN 978-80-254-4656-0.
 • Čakrtová , Sukop A. Asepsis, antisepsis, means and type sof sterilization and dezinfection. In Dušková et al. Introduction to the Surgery, 3. LF UK, Klinika plastické chirurgie, Praha 2009, s. 28-33. ISBN 978-80-254-4657-7.
 • Čakrtová Haemorrhage, physiological and surgical hemostasis. In Dušková et al. Introduction to the Surgery. 3. LF UK, Klinika plastické chirurgie, Praha 2009, s. 99-102. ISBN 978-80-254-4657-7.
 • Sukop A., Dušková M., Tvrdek M., Leamerová E., Čakrtová M. „Coagulum Suction“ : A Simple Trick for the Reduction of Postoperative Hematoma Associated with Facelift. Aesthetic Plastic Surgery, 2009, 33/6/:838-842.
 • Novotná , Večeřová M., Tichá P., Miletín J., Sukop a. Možnosti krytí defektů . Ortopedie, 2017,11/6/: 264-269.
 • Večeřová M, Leamerová E, Sukop A. Řešení defektů měkkých tkání po excizích  vrozených pigmentových nevů. Léčba ran, 2018,5/1/:8-11. ISSN2336-520x.
Více informací

Recenze

FeedBack

  Feedback

  Jak se Vám webové stránky líbí?


  Děkujeme za spolupráci.
  myMedical Prague

  Zavřít